De Vrouwgeestmolen

De Vrouwgeestmolen is gebouwd in 1797 door de alphense timmerman en molenmaker Hendrik Kooperdraat, voor de somma van f 19.800,-. De molen is nu eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.

De Vrouwgeestmolen is een rietgedekte achtkante grondzeiler, dat wil zeggen, een lage molen, die gemakkelijk vanaf de grond bediend kan worden. Het is een watermolen die doormiddel van een stalen vijzel ,een 'Schroef van Archimedes' het water van de Vrouwgeestpolder omhoog maalt naar de Heimanswetering, om de polder droog te houden.

Sinds 1966 is er in de polder een elektrisch gemaal aanwezig en heeft de molen een ondersteunende functie voor het bemalen van de polder. Het basis peil wordt geregeld door het elektrische gemaal, maar bij zware regenval springt de molen bij om het water in de polder op peil te houden. De molen wordt daarom vaak in de weekends en 's avonds in werking gezet, bij voldoende wind en water.

De Vrouwgeestmolen wordt al sinds 1797, zes generaties lang, bemalen en bewoond door de familie Vrolijk. Het molenaarsambacht is vanaf 1797 steeds doorgegeven van vader op zoon. De molen wordt nu op vrijwillige basis bemalen door molenaar Hans Vrolijk. Dit doet hij met veel enthousiasme naast zijn werk als tecnicus. Zijn vader Karel Vrolijk was naast molenaar ook boer, dit was nodig om het 'hoofd boven water' te houden, om te zorgen voor voldoende middelen voor zijn vrouw en vier kinderen.

Foto's van de molen